MESLEK KURULUŞLARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Hiç dikkat ettiniz mi kaç tane meslek kuruluşu var. Kafadan şöyle bir hesap yapıyorum, sadece Şanlıurfa’da ve yine sadece gazetecilerin üye olduğu 8-10 tane dernek var.  7 kişi bir araya geldiniz mi dernek kurabiliyorsunuz. Yasal yönden hiçbir sakınca yok. Kanarya Sevenler Derneği, Kuş Sevenler Derneği gibi istediğiniz ad ile dernek kurabilirsiniz. Meslek örgütü temsilciliği yapabilirsiniz.

Meslek kuruluşu demek, o sektörde faaliyet gösterenlerin gür sesidir, sözcüsüdür, temsilcisidir. Günahı ile sevabı ile tüm üyeler de onun yanında yer almalı ki dernek güçlü kılınabilsin.

Her şeyden önce her meslek kuruluşu meslekleri ile ilgili bütün sorunları ortaya koymaya ve çözüm yollarını göstermeye müsaittir.

Her meslek kuruluşu sorunlarını ve çözüm yollarını ortaya koyarsa ülke idaresini elinde bulunduranlara en güzel ve en doğru yolu göstermiş olurlar.

Meslek kuruluşları sadece mensuplarının sorunlarını değil aynı zamanda ülke sorunlarının da çözümünde etkili rol oynarlar.

Onun içindir ki meslek kuruluşları siyasi eğilimlerin ortaya konduğu kuruluşlar olmaktan çıkmalı ve sadece üyelerinin sorunları ile mesleki sorunları ve bütün bunların çözüm yolları üzerinde yoğunlaşmalıdırlar.

Eğer her meslek kuruluşu asıl amaçları doğrultusunda çalışırsa bu bütün toplum için yararlı olur.

Meslek kuruluşlarının demokratik yollardan yönetimini seçmeleri ve bu seçmede mesleki bilgi ve tecrübenin esas alınması çok önemlidir. Eğer seçimlerde bu esaslar göz önüne alınmazsa dernekleşme anlamını yitirir. Aynı şekilde, o dernek o mesleği ifa edenlerin çatısı olmalıdır. Önüne gelen derneğe üye yapılmamalıdır.  Aksi takdirde meslek örgütü olmak anlamını yitirir.

Bir dernek üyeleriyle güçlüdür, derneğe üyeleri güç verir, derneğin yönetimi de üyelerine güç verir. Mesleki sorunlar, üyeler arasındaki dayanışma, birlik ve beraberliğin temelini yönetim kurulu atar. Hani baş nereye giderse ayak oraya gider misali özellikle dernek başkanına büyük görevler düşer.

Sözü nereye getireceğimi merak ediyorsunuz.

Sözü şuna getireceğim; biliyorsunuz Şanılurfamızda başta da söylediğim gibi 8-10 tane meslek kuruluşu var. Gönül ister ki küçük olsun benim olsun değil, büyük olsun hepimiz olsun güçlü olalım. Ama olmuyor bir türlü. Tüm dernek başkanlarımıza da ayrı ayrı sevgi ve saygım vardır,  hepsini de tanırım. Hepsi de değerli insanlardır.

Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir GÜlebak ağabeyim, dernekte yapılan hemen her toplantıda çağrıda bulundu. Gelin birlik olalım dedi. Hatta toplantının birinde Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci de vardı. O da aynı doğrultuda görüşünü beyan etti.

Tahir ağabeyim, dernekteki birlik ve beraberliğin sağlanması, basın meslek ilklerine uyulması gibi birçok konuda üyelerine hakim bir başkan.  Bunu çok kez kanıtladı da. Gelin dedi birlik olalım, güçlü olalım. Bu çağrıya kulak versin diğer dernek başkanlarımız. Tek ses olalım, güçlü olalım, büyük olsun bizim olsun. İşte o zaman hiç kimse bileğimizi bükemez.

 

Saygılarımla

İsmail Çölkesen