Bahçeşehir Okulları, Şanlıurfa‘da Stem+a Eğitim Sistemini Anlattı

STEM eğitiminin Türkiye’deki öncüsü olan Bahçeşehir Okullarının Kurucusu Enver Yücel ve New York Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Selçuk Şirin, Şanlıurfa’da yaklaşık 700 akademisyen, öğretim görevlisi, öğretmen, eğitimci, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve velinin katıldığı panelde STEM Eğitim Modeli’nin önemini anlattı.
Şanlıurfa’daki bütün yerel televizyonlardan da canlı olarak verilen panelde konuşan Bahçeşehir Okullarının Kurucusu Enver Yücel, 11 yıldır Bahçeşehir Okulları Fen ve Teknoloji Lisesinde uygulanan ve ulusal ve uluslararası başarılar elde edilmesini sağlayan STEM eğitimi artık tüm Bahçeşehir Koleji kampüslerinde anaokulundan liseye kadar tüm birimlerde uygulandığını ifade etti. Yaklaşık 2 saat süren panelde STEM+A modelini anlatan Yücel, izleyicilerin sorunalrını da yanutladı. STEM modelinin 4. sanayi devrimi için gerekli olduğunu vurgulayan Yücel, “STEM Programını hem öğretmen arkadaşlarımıza, hem kamuoyuna, hem öğrencilere ilk kez anlatma fıtsatını buluyoruz. Buna da Şanlıurfa’da başlıyoruz. STEM nedir. STEM’in özü şu, bütünleişk, projeye dayalı bir öğretim sistemi programıdır. 4. sanayi devrimi oluyor. 4. endüstri devrimi oluyor. Biz bu güne kadar 3 devrimi atladık. Şimdi bu sanayi devrimini, endüstri 4.0 diyorlar. Bu tahminleri zaman zaman görüyorsunuz. Endistri 4.o’ı yakalamak, en azından onu kaçırmamak için mutlaka STEM eğitimini yapmak mecburiyetindeyiz” diyerek katılımcılara STEM eğitiminin ne kadar önemli olduğunu aktardı.
11 YILDIR TÜRKİYE’DE STEM PROGRAMI ÇALIŞMALARIMIZ VAR
Program sonunda STEM eğitimiyle ilgili bir açıklama yapan Bahçeşehir Okullarının Kurucusu Enver Yücel, “Şanlıurfa’da Bahçeşehir Kolejlerimiz var. İki yıldır Türkiye’de STEM programıyla ilgili çalışmalarda bulunuyoruz. Daha doğrusu Türkiye’de ilk STEM okulunu bundan 11 yıl önce Bahçeşehir Okulları Fen ve Teknoloji Lisesinde başlattık. Dünyadaki bu gelişmelerle birlikte, özellikle de en gelişmiş ülkelerde eğitimde STEM anlayışı, kültürü her geçen gün yaygılaşıyor. Eğitimle ilgili STEM programlarında bizim hem okullarımızda hem de Türkiye’nin bütün okullarında uygulanmasıyla ilgili de bir girişim başladı. Milli Eğitim Bakanlığımız da bu sene, bundan birkaç ay önce STEM programını, anlayış ve kültürünü okullarımızda anlatmaya başladı. Biz de sadece kendi okullarımızda değil, Türkiye’nin her tarafında yaygınlaşsın, Türkiye’nin özel olsun, devlet olsun bütün okulları, bütün öğretmenleri STEM programından bilgileri olsun, STEM denince de Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) ve bir de A’sı var, artı var, sanatı var. Bunlardan müteşekkil, bütünleşik, projeye dayalı bir eğitim anlayışından bahsediyoruz. Bunu yapmak için de Şanlıurfa’ya geldik. İlk anadoluda, Şanlıurfa’da STEM programının anlayış ve kültürünün nasıl çalışmasıyla ilgili bilgiyi burada verdik. Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğümüzün gayretiyle, onların da çalışmalarıyla 700’e yakın öğretmen arkadaşımız buraya geldi. Burada STEM’le ilgili programları aldı. Tabi bir anda STEM’i anlatmak mümkün değil. Bundan sonra da öğretmen arkadaşlarımıza gerek çalıştayla, gerekse sertifika programları yaparak bu konunun daha fazla anlaşılır olmasını sağlamak için gayret sarf ediyoruz” dedi.
BAHÇEŞEHİR OKULLARINDA ÖĞRETMENLERE STEM EĞİTİMİ VERİLİYOR
Bahçeşehir Üniversitesinde STEM merkezi olduğunu vurgulayan Bahçeşehir Okullarının Kurucusu Enver Yücel, “Merkezimiz Türkiye’deki okullara sertifika programları yapmak üzere zaten bir yıldır çalışmalara başladı. Şu anda 45 tane öğretmenimiz bir yıldan beri eğitim alıyor. Onlara sertifika veriyoruz ve bu yazın da devam edecek. Türkiye geneline mümkün olduğu kadar erişebildiğimiz kadarıyla bunları anlatmaya gayret sarf edeceğiz. Şanlıurfa’dan başladık. Dilerim bundan sonra başka illerde de bu programı anlatma gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Türkiye’nin geleceği için STEM programının çok önemli olduğunu vurgulayan Bahçeşehir Okullarının Kurucusu Enver Yücel, “Burada ne defleniyor. Öğrencilerimizin endüstri için yani 4. sanayi devrimi için, bu devrimi kaçırmamak için anaokulundan itibaren eğitim anlayışımız değiştirmemiz lazım. Biz bu eğitim anlayışımızı değiştirdiğimiz takdirde bu çağa uygun, yani dijital çağa uygun bir yapı, bir anlayış, bir kültürü ortaya koymak istiyoruz. Bu ne getirecektir bize, yenilik getirecektir, girişimcilik getirecektir, ürün çıkacaktır, projeler yapılacaktır ve Türkiye’nin zenginleşmesine, Türkiye’nin kişi başı milli gelirinin 20 – 30 bin dolarlara çıkması için çok önemli yarar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.
STEM, BİLGİYE HAYAT VEREN EĞİTİM
Bahçeşehir Okulları Türkiye’nin ilk STEM okulu olarak öğrencilerini araştıran, tasarlayan ve üreten bireyler olarak yetiştiriyor. 11 yıldır Bahçeşehir Okulları Fen ve Teknoloji Lisesinde uygulanan ve ulusal ve uluslararası başarılar elde edilmesini sağlayan STEM eğitimi artık tüm Bahçeşehir Koleji kampüslerinde anaokulundan liseye kadar tüm birimlerde uygulanıyor.
STEM+A NEDİR?
STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. Fen öğretimini kapsayan alanların ilk ve orta öğretimde bir bütün olarak değil de, birbirinden ayrı olarak öğretilmesinin sakıncalarını bertaraf etme fikrine dayanıyor ve dünyada giderek daha fazla önem kazanıyor. ABD’de 2012 yılından beri Başkan Obama STEM eğitiminin önemine dikkat çekiyor; eyaletlere STEM konusunda öğretmen yetiştirmek için ödenek ayırılıyor.
Bahçeşehir Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi’nde STEM eğitimi 11 yıldır uygulanıyor ve öğrencilerin aldığı akademik başarılar, gerçekleştirdikleri projeler, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri STEM eğitiminin doğru uygulandığında ne kadar başarılı sonuçlar alındığını gösteriyor.
Bahçeşehir Okulları, üretimi destekleyen STEM eğitimine inovasyon, tasarım boyutu da katıyor. STEM + A (Art) eğitimi öğrencilerin özgün düşünmeleri ve düşündüklerini hayata geçirmeleri için oluşturulmuş eğitim ortamı ve içeriği sunuyor.
2015-2016 eğitim döneminden itibaren STEM + A eğitimi bütün Bahçeşehir Okulları kampüslerinde uygulanarak ilk ve orta öğretime değer katacak bir eğitim sistemi hayata geçirildi.
STEM OKULU OLMAK NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Bahçeşehir Okullarında uygulanan STEM eğitiminin amacı temel bilimlerin ortaya koyduğu kuramsal bilgileri alıp teknoloji ve mühendislik eğitimi ile harmanlayarak, düşündüğünü hayata geçirebilen, hayata değer katacak ürünler ortaya koyabilen, 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmek.
Bahçeşehir Okullarının STEM eğitimine ağırlık vermesinin sebeplerini kısaca şöyle özetleyebiliriz. Günümüzde 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmenin yolu STEM eğitiminden geçiyor. STEM eğitimi, dünyadaki eğitim reformunun merkezinde yer alıyor ve giderek daha çok önem kazanıyor. Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde STEM eğitimi bir devlet politikası olarak uygulanıyor.
U.S. Department of Education’ın 2015 raporuna göre Türkiye’de STEM iş alanlarında 2010-2020 arasında beklenen büyüme yüzdeleri ise, Matematikçiler yüzde 16, Bilgisayar Sistemleri Analistleri yüzde 22, Sistem Yazılımı Geliştiricileri yüzde 32, Medikal Bilimciler yüzde 36, Biyomedikal Mühendisler yüzde 62, Tüm Meslekler yüzde 14.
STEM+A MERKEZLERİ
Tüm Bahçeşehir Okulları kampüslerinde oluşturulan STEM CENTER (STEM Merkezleri) fen laboratuarı, bilgisayar laboratuarı, inovasyon laboratuarı, üretim atölyesi, sanat atölyesi gibi farklı alanları tek mekanda topluyor. Disiplinlerarası çalışma ve üretim için STEM Center uygun eğitim ortamı sunuyor.
SERTİFİKALI EĞİTMENLER
STEM eğitiminin başarıya ulaşmasında en önemli etken fiziki ortam ve müfredat yanında öğretmenlerin başarısında yatıyor. Bu nedenle Bahçeşehir Okulları STEM eğitimi sertifikası olan eğitimcilerle çalışıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi STEM Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitime katılan öğretmenlerimiz STEM Eğitimcisi Sertifikası alarak Bahçeşehir Okullarında eğitim vermeye başlıyor.
STEM bilincinin yaygınlaştırılması ve daha iyi anlaşılması için velilerimize yönelik STEM eğitimleri de veriliyor.
Bahçeşehir Okullarının Türkiye’nin bir çok ilinde ve bir çok yabancı ülkede eğitim kurumları bulunuyor.