Herşeye Rağmen Büyümeye Devam

Son zamanlarda Türkiye’nin içinde bulunduğu sıkıntılara rağmen ekonomik büyümenin ikinci çeyreği yüzde 3.8 oldu.
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Şanlıurfa Şube Başkanı Orhan Şahin, yaptığı basın açıklamasında ülkemizin bütün sıkıntılara rağmen ikinci çeyrekte yüzde 3.8 büyüme göstermesini olağanüstü bir başarı olarak değerlendirdi. Şahin, “Ülkemizin çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğu ve dünyada ekonomik anlamda gerçek bir durağanlığın yaşandığı böyle bir zamanda ekonomimizin büyüme göstergesinin hatırı sayılır bir yükseliş oldu. Birinci çeyrekle ilgili olarak yapılan revizyonla rakamlar 2.5 seviyesine getirilmiş oldu. 2015 kayıp yıl gibi değerlendirilirken ilk yarıda yüzde 3.2’ye yakın bir büyümenin yakalanmış olması dünya ölçeğinde son derece önemli bir skor olmuştur. Şu anda ekonomiyle ilgili olarak olumsuz bir imaj piyasalara hakimdir. Bunun yegane sebebi döviz kurlarındaki hareketliliktir. Bu da maalesef yine küresel bir sorun özellik taşımaktadır. Bizde de özellikle seçim süreçleri ve kalıcı bir hükümetin kurulamadığı gerçeklik yanında terör olaylarının tırmanışı da bu havaya destek vermektedir. Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) bileşenleri içinde büyümeye etki eden dinamiklerimiz; Hane halklarının nihai tüketim harcamaları sabit fiyatlarla yüzde 5.6, Devletin nihai tüketim harcaması sabit fiyatlarla yüzde 7.2, Gayrisafi sabit sermaye oluşumu sabit fiyatlarla yüzde 9.7 artış ve Mal ve hizmet ihracatı sabit fiyatlarla yüzde 2.1 azalış şeklinde yaşanmıştır. 2014 yılını 2.9 ile kapatan Türkiye ekonomisi 2015 gibi zor bir yılda birinci çeyreği 3.2’ye yakın bir rakamla geçiriyor olması son derece önemli bir güven unsuru olmuştur. Bu güven uzun dönemli bir istikrar sürecinin yansımasıdır. Öyle anlaşılıyor ki, ekonomide bir kısım taşlar ciddi anlamda yerine oturmuştur. Bu sonuç başta iş dünyası olmak üzere tüm milletimiz için son derece önemli bir gösterge özelliği taşımaktadır. Bu topraklarda yaşayan herkes bu toprakların güven adası olması fikrine iman etmiş durumdadır. Milletin her kesimi başka yolların çıkmaz yol olduğunu bilmektedir. Hem kardeşliğimizi bozmayacağız, hem de ileri demokrasi standardında bir ülke haline geleceğiz” dedi.