Etcep Şanlıurfa Durağını Tamamladı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmekte olan, Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP) kapsamında, Trabzon’dan başlayıp, İzmir’le devam eden Yerel Toplumsal Seferberlik Kampanyası’na pilot illerden Şanlıurfa ile devam edildi. Şanlıurfa’da 14-17 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde, 4 pilot okuldaki bin 100 öğrenci ve 34 gönüllü öğretmenin toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının artırılması ve bilinçlendirilmesi hedeflendi. Proje kapsamında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle, toplumda kadın ve erkeklerin maruz kaldığı eşitsizliklere dikkat çekildi, 4 pilot okulun öğrencilerinin ebeveynlerine de seminer verildi.
Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlılığın gelişmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve bu alandaki ilk uygulama örneği olmasıyla da dikkat çeken ETCEP, 10 proje ilindeki 40 pilot okulda Aralık 2014’te fiilen başladı. Projenin yerel düzeyde gerçekleştirilen önemli ayaklarından biri olan Yerel Toplumsal Seferberlik Kampanyası kapsamında Trabzon’da 14-18 Aralık 2015, İzmir’de 15-19 Şubat 2016 tarihleri arasında Okul Temelli Toplumsal Cinsiyet Eşitliği etkinlikleri gerçekleştirildi. Her iki ildeki farklı yaş gruplarından 4 bine yakın öğrenci eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı geliştirmeye yönelik çeşitli etkinliklere katıldı.
ŞANLIURFA’DA BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE ULAŞILDI
Kampanya kapsamında ilk olarak 8-9 Mart 2016 tarihleri arasında okullarda kampanya etkinliklerini yürütecek olan öğretmenlerle hazırlık toplantıları yapıldı. Bu toplantıların ardından 14-17 Mart 2016 tarihleri arasında, Şanlıurfa’daki Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu, Ortadoğu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Urfa Anadolu Lisesi ve Ertuğrulgazi İlkokulu’nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Öğrenciler, projede yer alan gönüllü öğretmenlerle, “Mesleğin cinsiyeti olur mu?”, “Dilimizin cinsiyeti var mı?”, “Kariyerperest”, “Fikir otobüsleri” gibi oyun ve etkinliklere katıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda farkındalığının artırılması için binden fazla öğrenciyle yapılan etkinliklerin yanında, o öğrencileri eğitmekle yükümlü olan eğitimcilerin ve idari personelin de konuyla ilgili bilgilendirilmesi sağlandı. Öğrencilerin ebeveynlerine yönelik olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda seminerler verildi.
NELER YAPILDI?
Ertuğrulgazi İlkokulu, 15 öğretmen ve 721 öğrenciyle gerçekleştirdiği etkinliklerle kampanyaya katıldı. Öğrenciler hafta boyunca “Mesleğin Cinsiyeti Olur Mu?, Yılan-Merdiven Oyunu ve Örümcek Ağı Oyunu”, “Fikir Otobüsleri” etkinliklerini gerçekleştirdi. Ayrıca sınıf içi farklı etkinliklerle çocuklara toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin algılarını ifade ettikleri resim çalışmaları yaptırıldı. Okulda bahçeye yerleştirilen meslek fotobloklarıyla öğrencilerin kadın işi ve erkek işi kalıplarının kırılması yönünde çalışmalar gerçekleştirildi. Öğrencilerin ebeveynlerine yönelik veli bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu’ndan 3 öğretmen 65 öğrenciyle hafta boyunca, “Fikir otobüsleri”, “Toplum öncüleri”, “Örümcek ağı” etkinlikleri gerçekleştirildi. Öğrenciler; bilim ve sanat gibi pek çok alanda öncülük etmiş kadınların hayatlarıyla ilgili sunumlar hazırladı. Ayrıca, kadın işi ve erkek işi yargısını kırmak için “Mesleğin cinsiyeti olur mu?” etkinliğine katıldı. Öğrenciler, giydikleri kostümlerle böyle bir yargının neden olmaması gerektiğini, kadınların ve erkeklerin istedikleri her işi yapabileceklerini anlattı. Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu’nda da yaklaşık 40 velinin katıldığı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Kampanya kapsamında Urfa Anadolu Lisesi’nde 4 öğretmen ve 205 öğrencinin katılımıyla “Dilimizin cinsiyeti var mı?, “Kariyerperest”, “Hayatımız bir ağaç olsaydı” ve “Fikir otobüsleri” etkinlikleri gerçekleştirildi. Öğrencilerin kadın ve erkek eşitliğine ilişkin toplumda genel yargı içeren “Erkekler ağlamaz”, “Kadınlar güçsüzdür”, “Kadınlar futbol oynayamaz”, “Kızlar pembe, erkekler mavi giyer” gibi önermelerle ilgili tartışma yapmaları sağlandı. Hafta boyunca çeşitli derslerde rol modellere ilişkin sınıf içi etkinlikler yapıldı. Ayrıca öğrenci çalışmalarına yer verilen ETCEP panoları oluşturuldu.
Ortadoğu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde 12 öğretmen ve 110 öğrenciyle toplumsal cinsiyet konulu video sunum, “Kariyerperest”, “Mesleğin cinsiyeti olur mu?” ve “Fikir otobüsleri” etkinlikleri yapıldı. Öğrenciler, hayallerini, kariyer hedeflerini yazdıkları kağıtları, uçan balonlara ve dilek fenerlerine bağlayıp gökyüzüne uçurdu. Okulda, diğer okullarda olduğu gibi öğrencilerin velilerine yönelik seminer gerçekleştirildi.
AMAÇ: EŞİT FIRSAT EŞİT MUAMELE
ETCEP okullardaki kız öğrenciler ve erkek öğrenciler arasındaki toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini yaygınlaştırmayı ve eğitim sisteminde eşitliğe ve toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımın benimsenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Hali hazırdaki mevzuatın ve MEB politikalarının toplumsal cinsiyet eşitliği açısından analiz edilmesini, okul öncesi eğitimden ortaöğretime kadar kullanılmakta olan ders kitaplarının toplumsal cinsiyet eşitliği açısından incelenmesini ve gözden geçirilmesini, MEB çalışanlarının da toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik kapasitelerinin arttırılmasını hedefliyor. Bu kapsamda uygulamaya konulan ETCEP, 10 proje ilindeki 40 pilot okulda çalışmalarına başladı. Trabzon, İzmir ve Şanlıurfa’da düzenlenen kampanyanın ardından Sivas’taki 4 pilot okulda 4-8 Nisan tarihleri arasında etkinlikler gerçekleştirilecek.